EGK Swiss 5 Days_E1
⟵ Zurück ⟵ D10 - 1.7 km, 60 m, 11 Posten, 14 Teilnehmer D12 - 2 km, 90 m, 13 Posten, 21 Teilnehmer D14 - 1.7 km, 80 m, 12 Posten, 27 Teilnehmer D16 - 2 km, 110 m, 13 Posten, 36 Teilnehmer D18 - 2.5 km, 120 m, 14 Posten, 12 Teilnehmer D20 - 2.5 km, 120 m, 14 Posten, 8 Teilnehmer D35 - 1.8 km, 90 m, 10 Posten, 5 Teilnehmer D40 - 1.9 km, 115 m, 14 Posten, 21 Teilnehmer D45 - 1.9 km, 115 m, 14 Posten, 37 Teilnehmer D50 - 1.9 km, 115 m, 14 Posten, 33 Teilnehmer D50K - 1.4 km, 65 m, 11 Posten, 15 Teilnehmer D55 - 1.5 km, 80 m, 12 Posten, 40 Teilnehmer D60 - 1.5 km, 80 m, 12 Posten, 28 Teilnehmer D65 - 1.4 km, 65 m, 11 Posten, 25 Teilnehmer D70 - 1.1 km, 50 m, 10 Posten, 21 Teilnehmer D75 - 1.1 km, 50 m, 10 Posten, 8 Teilnehmer D80 - 1.1 km, 50 m, 10 Posten, 3 Teilnehmer DAK - 1.5 km, 80 m, 12 Posten, 33 Teilnehmer DAL - 2.2 km, 110 m, 13 Posten, 19 Teilnehmer DAM - 1.9 km, 115 m, 14 Posten, 19 Teilnehmer DB - 1.5 km, 80 m, 12 Posten, 18 Teilnehmer DE - 2.2 km, 120 m, 15 Posten, 16 Teilnehmer H10 - 2.1 km, 75 m, 10 Posten, 23 Teilnehmer H12 - 2 km, 90 m, 13 Posten, 25 Teilnehmer H14 - 2.2 km, 110 m, 13 Posten, 45 Teilnehmer H16 - 2.6 km, 140 m, 18 Posten, 39 Teilnehmer H18 - 3 km, 130 m, 18 Posten, 13 Teilnehmer H20 - 3 km, 130 m, 18 Posten, 7 Teilnehmer H35 - 2.5 km, 120 m, 14 Posten, 6 Teilnehmer H40 - 2.5 km, 120 m, 14 Posten, 17 Teilnehmer H45 - 2.1 km, 150 m, 15 Posten, 27 Teilnehmer H50 - 2.1 km, 150 m, 15 Posten, 44 Teilnehmer H50K - 1.5 km, 80 m, 12 Posten, 16 Teilnehmer H55 - 2.2 km, 110 m, 13 Posten, 57 Teilnehmer H60 - 2.2 km, 110 m, 13 Posten, 50 Teilnehmer H65 - 1.5 km, 80 m, 12 Posten, 42 Teilnehmer H70 - 1.4 km, 65 m, 11 Posten, 35 Teilnehmer H75 - 1.4 km, 65 m, 11 Posten, 32 Teilnehmer H80 - 1.1 km, 50 m, 10 Posten, 17 Teilnehmer H85 - 1.1 km, 50 m, 10 Posten, 4 Teilnehmer HAK - 1.8 km, 90 m, 10 Posten, 30 Teilnehmer HAL - 2.6 km, 155 m, 16 Posten, 35 Teilnehmer HAM - 2.2 km, 120 m, 15 Posten, 18 Teilnehmer HB - 1.9 km, 80 m, 13 Posten, 11 Teilnehmer HE - 3 km, 130 m, 18 Posten, 21 Teilnehmer OK - 1.7 km, 60 m, 11 Posten, 13 Teilnehmer OL - 1.8 km, 80 m, 12 Posten, 16 Teilnehmer OM - 1.7 km, 80 m, 12 Posten, 5 Teilnehmer OsCOOL - 1.7 km, 60 m, 11 Posten, 10 Teilnehmer