EGK Swiss 5 Days_E3
⟵ Zurück ⟵ D10 - 2.1 km, 60 m, 10 Posten, 14 Teilnehmer D12 - 2.3 km, 70 m, 11 Posten, 21 Teilnehmer D14 - 2.7 km, 110 m, 13 Posten, 26 Teilnehmer D16 - 3 km, 120 m, 14 Posten, 34 Teilnehmer D18 - 3.5 km, 130 m, 13 Posten, 12 Teilnehmer D20 - 4.1 km, 160 m, 16 Posten, 7 Teilnehmer D35 - 3.4 km, 110 m, 14 Posten, 4 Teilnehmer D40 - 3.6 km, 140 m, 14 Posten, 22 Teilnehmer D45 - 3.4 km, 130 m, 12 Posten, 38 Teilnehmer D50 - 3.5 km, 130 m, 13 Posten, 35 Teilnehmer D50K - 2.8 km, 80 m, 12 Posten, 16 Teilnehmer D55 - 3.3 km, 120 m, 11 Posten, 44 Teilnehmer D60 - 3.1 km, 100 m, 12 Posten, 29 Teilnehmer D65 - 2.8 km, 80 m, 12 Posten, 23 Teilnehmer D70 - 2.4 km, 80 m, 13 Posten, 23 Teilnehmer D75 - 2.1 km, 60 m, 10 Posten, 7 Teilnehmer D80 - 2.1 km, 60 m, 10 Posten, 2 Teilnehmer DAK - 3 km, 100 m, 13 Posten, 36 Teilnehmer DAL - 3.5 km, 140 m, 14 Posten, 22 Teilnehmer DAM - 3 km, 90 m, 11 Posten, 19 Teilnehmer DB - 2.9 km, 80 m, 14 Posten, 17 Teilnehmer DE - 4.7 km, 180 m, 18 Posten, 16 Teilnehmer H10 - 2.1 km, 60 m, 10 Posten, 23 Teilnehmer H12 - 2.8 km, 90 m, 13 Posten, 29 Teilnehmer H14 - 3.4 km, 130 m, 14 Posten, 47 Teilnehmer H16 - 4.2 km, 150 m, 15 Posten, 35 Teilnehmer H18 - 4.1 km, 200 m, 16 Posten, 15 Teilnehmer H20 - 5.2 km, 240 m, 19 Posten, 7 Teilnehmer H35 - 4 km, 140 m, 16 Posten, 6 Teilnehmer H40 - 4.2 km, 180 m, 17 Posten, 17 Teilnehmer H45 - 4 km, 170 m, 16 Posten, 26 Teilnehmer H50 - 4.1 km, 160 m, 16 Posten, 45 Teilnehmer H50K - 3.4 km, 110 m, 14 Posten, 14 Teilnehmer H55 - 3.8 km, 170 m, 15 Posten, 61 Teilnehmer H60 - 3.8 km, 140 m, 13 Posten, 50 Teilnehmer H65 - 3.4 km, 130 m, 14 Posten, 43 Teilnehmer H70 - 3.1 km, 100 m, 14 Posten, 34 Teilnehmer H75 - 2.4 km, 80 m, 13 Posten, 33 Teilnehmer H80 - 1.9 km, 40 m, 10 Posten, 15 Teilnehmer H85 - 1.9 km, 40 m, 10 Posten, 3 Teilnehmer HAK - 3 km, 100 m, 13 Posten, 33 Teilnehmer HAL - 4.3 km, 230 m, 15 Posten, 34 Teilnehmer HAM - 3.7 km, 120 m, 13 Posten, 21 Teilnehmer HB - 3.1 km, 100 m, 12 Posten, 13 Teilnehmer HE - 5.3 km, 230 m, 19 Posten, 23 Teilnehmer OK - 2.8 km, 90 m, 13 Posten, 16 Teilnehmer OL - 3.5 km, 150 m, 15 Posten, 22 Teilnehmer OM - 3.1 km, 100 m, 12 Posten, 29 Teilnehmer OsCOOL - 1.4 km, 20 m, 8 Posten, 18 Teilnehmer