EGK Swiss 5 Days_E4
⟵ Zurück ⟵ D10 - 1.8 km, 50 m, 9 Posten, 14 Teilnehmer D12 - 2.6 km, 140 m, 10 Posten, 20 Teilnehmer D14 - 3.6 km, 150 m, 12 Posten, 27 Teilnehmer D16 - 4.6 km, 140 m, 10 Posten, 30 Teilnehmer D18 - 5.1 km, 170 m, 12 Posten, 8 Teilnehmer D20 - 5.7 km, 200 m, 14 Posten, 4 Teilnehmer D35 - 4.8 km, 180 m, 12 Posten, 4 Teilnehmer D40 - 5 km, 210 m, 13 Posten, 20 Teilnehmer D45 - 4.9 km, 200 m, 12 Posten, 36 Teilnehmer D50 - 4.8 km, 160 m, 12 Posten, 34 Teilnehmer D50K - 3.4 km, 140 m, 13 Posten, 15 Teilnehmer D55 - 4.3 km, 160 m, 11 Posten, 41 Teilnehmer D60 - 4.2 km, 120 m, 9 Posten, 28 Teilnehmer D65 - 3.4 km, 140 m, 13 Posten, 21 Teilnehmer D70 - 3 km, 110 m, 9 Posten, 23 Teilnehmer D75 - 2.4 km, 70 m, 8 Posten, 7 Teilnehmer D80 - 1.9 km, 90 m, 7 Posten, 3 Teilnehmer DAK - 2.4 km, 110 m, 6 Posten, 33 Teilnehmer DAL - 5 km, 180 m, 7 Posten, 19 Teilnehmer DAM - 3.5 km, 150 m, 10 Posten, 17 Teilnehmer DB - 2.3 km, 110 m, 8 Posten, 18 Teilnehmer DE - 7.4 km, 280 m, 13 Posten, 15 Teilnehmer H10 - 1.9 km, 40 m, 9 Posten, 25 Teilnehmer H12 - 2.9 km, 150 m, 9 Posten, 28 Teilnehmer H14 - 4.2 km, 180 m, 11 Posten, 47 Teilnehmer H16 - 6 km, 230 m, 14 Posten, 27 Teilnehmer H18 - 7.3 km, 360 m, 16 Posten, 12 Teilnehmer H20 - 9 km, 400 m, 21 Posten, 4 Teilnehmer H35 - 6.1 km, 220 m, 12 Posten, 6 Teilnehmer H40 - 6 km, 220 m, 12 Posten, 17 Teilnehmer H45 - 5.9 km, 240 m, 13 Posten, 26 Teilnehmer H50 - 5.4 km, 280 m, 12 Posten, 42 Teilnehmer H50K - 5.1 km, 160 m, 14 Posten, 14 Teilnehmer H55 - 6 km, 240 m, 14 Posten, 60 Teilnehmer H60 - 5.2 km, 230 m, 11 Posten, 47 Teilnehmer H65 - 5.1 km, 160 m, 14 Posten, 38 Teilnehmer H70 - 4.3 km, 130 m, 11 Posten, 29 Teilnehmer H75 - 3.3 km, 120 m, 10 Posten, 32 Teilnehmer H80 - 2.3 km, 80 m, 6 Posten, 14 Teilnehmer H85 - 2.2 km, 80 m, 7 Posten, 4 Teilnehmer HAK - 3.2 km, 130 m, 10 Posten, 30 Teilnehmer HAL - 8.3 km, 320 m, 16 Posten, 34 Teilnehmer HAM - 5.3 km, 200 m, 14 Posten, 21 Teilnehmer HB - 3.8 km, 180 m, 10 Posten, 13 Teilnehmer HE - 10 km, 470 m, 25 Posten, 19 Teilnehmer OK - 2 km, 120 m, 7 Posten, 17 Teilnehmer OL - 5.3 km, 220 m, 10 Posten, 25 Teilnehmer OM - 3.3 km, 130 m, 9 Posten, 33 Teilnehmer OsCOOL - 1.8 km, 30 m, 9 Posten, 19 Teilnehmer