52. Zuger Frühlings OL
⟵ Zurück ⟵ D10 - 1.5 km, 50 m, 16 Posten, 8 Teilnehmer D12 - 2.3 km, 70 m, 20 Posten, 13 Teilnehmer D14 - 3 km, 85 m, 23 Posten, 15 Teilnehmer D16 - 3.5 km, 100 m, 24 Posten, 9 Teilnehmer D18 - 3.5 km, 100 m, 27 Posten, 3 Teilnehmer D35 - 4.6 km, 130 m, 29 Posten, 3 Teilnehmer D40 - 3.5 km, 100 m, 27 Posten, 7 Teilnehmer D45 - 3.5 km, 100 m, 27 Posten, 17 Teilnehmer D50 - 2.8 km, 75 m, 21 Posten, 14 Teilnehmer D55 - 2.8 km, 75 m, 21 Posten, 20 Teilnehmer D60 - 2.2 km, 75 m, 18 Posten, 13 Teilnehmer D65 - 2.2 km, 75 m, 18 Posten, 10 Teilnehmer D70 - 2.2 km, 75 m, 18 Posten, 9 Teilnehmer D75 - 2 km, 60 m, 18 Posten, 9 Teilnehmer D80 - 2 km, 60 m, 18 Posten, 7 Teilnehmer DAK - 2 km, 60 m, 18 Posten, 16 Teilnehmer DAL - 4.6 km, 130 m, 29 Posten, 12 Teilnehmer DAM - 2.8 km, 75 m, 21 Posten, 11 Teilnehmer DB - 3 km, 85 m, 23 Posten, 9 Teilnehmer FAM - 3.9 km, 110 m, 31 Posten, 17 Teilnehmer H10 - 1.5 km, 50 m, 16 Posten, 10 Teilnehmer H12 - 2.3 km, 70 m, 20 Posten, 18 Teilnehmer H14 - 3 km, 85 m, 23 Posten, 12 Teilnehmer H16 - 3.5 km, 100 m, 24 Posten, 10 Teilnehmer H18 - 4.3 km, 125 m, 30 Posten, 4 Teilnehmer H35 - 4.6 km, 130 m, 29 Posten, 5 Teilnehmer H40 - 4.3 km, 125 m, 30 Posten, 2 Teilnehmer H45 - 4.3 km, 125 m, 30 Posten, 9 Teilnehmer H50 - 3.9 km, 110 m, 27 Posten, 21 Teilnehmer H55 - 3.9 km, 110 m, 27 Posten, 28 Teilnehmer H60 - 3.5 km, 100 m, 24 Posten, 36 Teilnehmer H65 - 2.2 km, 75 m, 18 Posten, 12 Teilnehmer H70 - 2.2 km, 75 m, 18 Posten, 14 Teilnehmer H75 - 2 km, 60 m, 18 Posten, 18 Teilnehmer H80 - 2 km, 60 m, 18 Posten, 20 Teilnehmer H85 - 2 km, 60 m, 18 Posten, 3 Teilnehmer HAK - 2.8 km, 75 m, 21 Posten, 18 Teilnehmer HAL - 4.6 km, 130 m, 29 Posten, 27 Teilnehmer HAM - 3.5 km, 100 m, 27 Posten, 21 Teilnehmer HB - 3 km, 85 m, 23 Posten, 14 Teilnehmer OK - 2.3 km, 70 m, 20 Posten, 34 Teilnehmer OL - 5.5 km, 150 m, 35 Posten, 3 Teilnehmer OM - 3.9 km, 110 m, 31 Posten, 16 Teilnehmer OS - 1.5 km, 50 m, 16 Posten, 16 Teilnehmer