3. TMO SCOM (Long) Serpiano
⟵ Zurück ⟵ D10 - 2 km, 50 m, 10 Posten, 3 Teilnehmer D12 - 2.5 km, 70 m, 12 Posten, 8 Teilnehmer D14 - 3.1 km, 110 m, 12 Posten, 13 Teilnehmer D16 - 3.8 km, 180 m, 11 Posten, 23 Teilnehmer D18 - 4.3 km, 200 m, 13 Posten, 6 Teilnehmer D40 - 4.1 km, 220 m, 14 Posten, 17 Teilnehmer D50 - 2.8 km, 120 m, 11 Posten, 26 Teilnehmer D60 - 2.5 km, 100 m, 10 Posten, 12 Teilnehmer DAK - 3 km, 120 m, 11 Posten, 13 Teilnehmer DAL - 5.1 km, 270 m, 16 Posten, 10 Teilnehmer DB - 2.5 km, 70 m, 10 Posten, 23 Teilnehmer H10 - 2 km, 50 m, 10 Posten, 8 Teilnehmer H12 - 3.1 km, 90 m, 14 Posten, 16 Teilnehmer H14 - 4 km, 140 m, 13 Posten, 16 Teilnehmer H16 - 4.4 km, 210 m, 13 Posten, 14 Teilnehmer H18 - 5 km, 240 m, 15 Posten, 11 Teilnehmer H40 - 5.4 km, 270 m, 18 Posten, 22 Teilnehmer H50 - 4.7 km, 240 m, 17 Posten, 20 Teilnehmer H60 - 3.9 km, 170 m, 13 Posten, 24 Teilnehmer H70 - 2.8 km, 120 m, 10 Posten, 10 Teilnehmer HAK - 3.2 km, 150 m, 12 Posten, 27 Teilnehmer HAL - 6.4 km, 380 m, 21 Posten, 21 Teilnehmer HAM - 4.2 km, 220 m, 14 Posten, 17 Teilnehmer HB - 2.8 km, 100 m, 11 Posten, 21 Teilnehmer OK - 2.5 km, 60 m, 13 Posten, 13 Teilnehmer